Úvod Média Tiskové zprávy 2020 Nový portál vodáren nabízí rychlé informace o umístění zdrojů pro hasební účely

Nový portál vodáren nabízí rychlé informace o umístění zdrojů pro hasební účely

Nový portál vodáren nabízí rychlé informace o umístění zdrojů pro hasební účely

5. březen 2020

Dne 29. 2. 2020 spustila společnost Středočeské vodárny, a.s. (SVAS)  na svých webových stránkách přístup do nového informačního systému zaměřeného na zdroje hasební vody. Informační systém se nazývá Portál zdrojů hasební vody (PZHV).

„Účelem portálu je jednoduše a přehledně zobrazit v mapovém prostředí zdroje hasební vody (hydranty), které Středočeské vodárny spravují pro účely hasebního zásahu. Tyto zdroje jsou, na základě dohody mezi SVAS a Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, pravidelně zkoušeny a revidovány,“ řekl Ing. Josef Kyncl, manažer útvaru GIS SVAS.

Další informací, kterou portál poskytuje, jsou polohy ostatních zdrojů hasební vody (požární nádrže, vodoteče, rybníky, hydranty ostatních provozovatelů), které mají jednotlivé obce ve své správě.

„Samotný portál je určen pro projektanty, představitele obcí a jednotky sboru dobrovolných hasičů  k získání rychlé a komplexní informace, o poloze zdroje vody pro hasební zásah, a v případě zdrojů ve správě Středočeských vodáren i informace o jejich základních parametrech,“ vysvětlil Ing. Jan Jindra, specialista provozu Vodovod SVAS. „Portál je prozatím nasazen v oblasti působnosti Středočeských vodáren u revidovaných zdrojů, což představuje na 151 obcí, 6 okresů a u ostatních zdrojů v rámci Středočeského kraje. Technické řešení portálu PZHV nabízí možnost jeho dalšího rozšiřování i mimo hranice současného působení,“ upřesnil Jan Jindra.

Portál je dostupný přes webové stránky www.svas.cz nebo přímo na http://mapy.svas.cz/udalosti/svashydranty.html 

 

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy