Úvod Články Tiskové zprávy 2012 Laboratoř potvrdila svoji akreditaci

Laboratoř potvrdila svoji akreditaci

11. červen 2012

Ve dnech 23.4. – 30.4.2012 absolvoval Útvar laboratoří pitných a odpadních vod Středočeských vodáren a.s. reakreditační proces dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, na základě kterého získal k 30.4.2012 Osvědčení o akreditaci č. 306/2012,

s platností do 30.4.2017, pro fyzikálně-chemické, mikrobiologické, biologické, radiochemické a senzorické zkoušení pitné, podzemní, surové a povrchové vody, fyzikálně-chemické zkoušení odpadní vody a kalu a odběry vzorků pitných vod, vod používaných k výrobě pitných vod, odpadních vod a kalů v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení, která je umístěna na stránkách ČIA (www.cai.cz).

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy