Úvod Voda hrou Tajemství vody - vodní kufřík

Tajemství vody - vodní kufřík

Filozofií Středočeských vodáren, a.s. (SVAS), ze skupiny Veolia je vedle poskytování kvalitních služeb v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod i podílení na vzdělávání dětí již od raného věku a učit je vztahu k přírodě. Pokud bude zájem ze strany ředitelů škol, budou vybraní specialisté ze SVAS přispívat svými odbornými znalostmi jak při tématických přednáškách v jednotlivých třídách, tak pomocí projektu „Tajemství vody“. 

Tajemství vody je pedagogická pomůcka, kterou Veolia Voda  vyvinula především pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Jedná se o kufřík, který obsahuje nástroje a běžné chemikálie potřebné k názorným pokusům, které dětem vysvětlí vše důležité o vodě – jak vzniká, jak se čistí, jaký je koloběh vody v přírodě, které předměty ve vodě plavou a které se potápí, zda se dají kapaliny smíchat, jaká je tvrdost vody či pH, jakým způsobem lze špinavou vodu čistit atd. Ke kufříku je přiložena příručka, ve které je popsáno 40 pokusů, které si děti mohou vyzkoušet.

Podle ohlasu učitelů přírodovědy, biologie či chemie se jim školní pomůcka moc líbí. S vodními kufříky již pracují žáci v základních školách a gymnáziích v oblastech Kladenska, Mělnicka, Kralupska a  Neratovicka.

Další kufříky byly zdarma distribuovány do škol v Rakovníku, Řevničově, Zvoleněvsi a ve Zlonicích.

V současní době společnost nedisponuje žádným kufříkem Tajemství vody. 

 

 

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2020

Technické standardy