Úvod Voda hrou Tajemství vody - vodní kufřík

Tajemství vody - vodní kufřík

Filozofií Středočeských vodáren, a.s. (SVAS), ze skupiny Veolia je vedle poskytování kvalitních služeb v oblasti výroby a distribuce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod i podílení na vzdělávání dětí již od raného věku a učit je vztahu k přírodě. Pokud bude zájem ze strany ředitelů škol, budou vybraní specialisté ze SVAS přispívat svými odbornými znalostmi jak při tématických přednáškách v jednotlivých třídách, tak pomocí projektu „Tajemství vody“. 

Tajemství vody je pedagogická pomůcka, kterou Veolia Voda  vyvinula především pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Jedná se o kufřík, který obsahuje nástroje a běžné chemikálie potřebné k názorným pokusům, které dětem vysvětlí vše důležité o vodě – jak vzniká, jak se čistí, jaký je koloběh vody v přírodě, které předměty ve vodě plavou a které se potápí, zda se dají kapaliny smíchat, jaká je tvrdost vody či pH, jakým způsobem lze špinavou vodu čistit atd. Ke kufříku je přiložena příručka, ve které je popsáno 40 pokusů, které si děti mohou vyzkoušet.

Podle ohlasu učitelů přírodovědy, biologie či chemie se jim školní pomůcka moc líbí. S vodními kufříky již pracují žáci v základních školách a gymnáziích v oblastech Kladenska, Mělnicka, Kralupska a  Neratovicka.

Další kufříky byly zdarma distribuovány do škol v Rakovníku, Řevničově, Zvoleněvsi a ve Zlonicích.

V současní době společnost nedisponuje žádným kufříkem Tajemství vody. 

 

 

Portál vyjadřování a objednávek

Potřebujete zjistit polohu vodárenských sítí nebo získat technické vyjádření k Vašemu stavebnímu záměru? Využijte prosím Portál vyjadřování a objednávek, který naleznete zde.

Cena vody v roce 2022

Technické standardy