Úvod Média Tiskové zprávy 2019 Vylitím oleje do kanalizace můžete způsobit nemalé problémy i sobě

Vylitím oleje do kanalizace můžete způsobit nemalé problémy i sobě

Vylitím oleje do kanalizace můžete způsobit nemalé problémy i sobě

13. prosinec 2019

Nastává období, kdy více než kdy jindy trávíme

doma u stolu plného jídla. Ale jak naložit s olejem ze smažených řízků a kaprů? Je možné jej vylít do kanalizace? Tento nápad, zlikvidovat olej po smažení vylitím do kanalizace, mělo v letošním roce na 70 zákazníků Středočeských vodáren. Tato likvidace odpadu je vyšla   dohromady na téměř čtvrt milionu korun.

„Určitě není dobré řešení zlikvidovat použitý olej z domácností vylitím do kanalizace. Bohužel si ne všichni uvědomují, že tuk v kanalizačním potrubí ztuhne. Tím dochází k jeho usazování a následnému zanášení potrubí kanalizační přípojky a kanalizace. To má za následek omezenou průtočnost v kanalizačním potrubí,“ sdělil Ing. Tomáš Hloušek, technolog pitných a odpadních vod Středočeských vodáren (SVAS). „Přebytečný tuk z domácností se odevzdává do k tomuto účelu určených nádob, nebo ve sběrných dvorech. Tím se předejde zbytečným výdajům spojeným s čištěním kanalizační přípojky, ale i starostem s ucpanou přípojkou nejen v době vánočních svátků,“ upozornil Tomáš Hloušek.

„Náklady spojené s čištěním kanalizační přípojky a kanalizace se pohybují v průměru mezi 2000 až 5000 Kč podle náročnosti jednotlivých případů a hradí je vlastník kanalizační přípojky,“ uvedl Bc. Vladimír Dragoun, manažer provozu kanalizace SVAS. „V letošním roce jsme zaznamenali celkem 90 případů čištěných přípojek kanalizace a z toho bylo na 70 případů z důvodu ucpání přípojky tukem,“ řekl na závěr Vladimír Dragoun.

Kanalizace se někdy stává místem pro odkládání nejen nepotřebných věcí, jako jsou dětské kočárky či stavební materiál, ale i místem, kam se vypouští cokoliv. Proč řešit Nerudovskou otázku – „kam s ním“, když stoka je blízko. A tak se vypouštějí vody plné tuku z domácností i malých podniků, nepotřebný olej nebo jiné kapalné odpady. Velkým problémem, který způsobuje komplikace nejen v kanalizaci, ale hlavně na čistírně odpadních vod, jsou vlhčené ubrousky (ty nejsou určeny k likvidaci na ČOV a výrobcem je to na obalu vždy označeno), které lidé používají na úklid, hygienu nejen svou, ale i malých dětí. Tyto ubrousky jsou nerozložitelné, naopak jsou velmi pevné a dokáží na sebe nabalovat vlasy, hadry a vytvořit neforemné útvary, které ucpávají čerpadla, kanalizaci a dělají problémy na čistírně.

Mezi další hygienické potřeby, které nepatří do odpadní vody, jsou vatové tyčinky. Ty na sebe dokáží nabalit cokoliv, jako jsou např. papíry, hadry a pak tento útvar dokáže ucpat čerpadlo,“ vysvětlil Vladimír Dragoun. „Proto doporučujeme svým zákazníkům, aby raději předcházeli problémům s ucpanou kanalizací, a vše co do ní nepatří, likvidovali jako komunální odpad, nebo ve sběrných dvorech,“ doporučil Vladimír Dragoun.

 

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2020

Technické standardy