Úvod Média Tiskové zprávy 2019 Obyvatelé města Slaného získali novou čistírnu odpadních vod

Obyvatelé města Slaného získali novou čistírnu odpadních vod

Obyvatelé města Slaného získali novou čistírnu odpadních vod

13. září 2019

Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod (ČOV) ve Slaném byla 10. 9. 2019

slavnostně předána do užívání obyvatelům Slaného. Svojí kapacitou 16 000 ekvivalentních obyvatel využívá moderní způsoby čištění odpadních vod s vysokým stupněm spolehlivosti.

“Celkové náklady na intenzifikaci čistírny dosáhly téměř 124,5 milionů korun,“ uvedl Mgr. Martin Hrabánek, starosta města „Vedle vlastních prostředků města se na financování rekonstrukce slánské ČOV podílela i dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši 56,9 mil. korun,“ upřesnil dále rozdělení nákladů. 

„Investici do rozvoje čistírny odpadních vod jednoznačně vítám. Je to totiž moudrý krok pro budoucnost a důležitý pro rozvoj města Slaného,“ řekl zástupce provozovatele Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny, a.s. “Celá intenzifikace probíhala za nepřetržitého provozu čistírny, což bylo dost náročné zvláště pro provozovatele. Museli jsme zvládat komplikace a nepředvídalené události, které se objevily v průběhu rekonstrukce čistírny,“ řekl na závěr Pavel Pobříslo.

Intenzifikace čistírny odpadních vod spočívala ve zvýšení její kapacity, dále doplnění mechanického čištění odlehčených odpadních vod, vybudování usazovací nádrže a anaerobní stabilizace. Došlo také ke změně v uspořádání aktivačního systému a k rekonstrukci dalších objektů, které se pohybovaly již na hranici své životnosti.

Rekonstrukce ČOV probíhala od 11/2017 do 7/2019.

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2020

Technické standardy