Úvod Média Tiskové zprávy 2018 Vodárny podpořily projekty za téměř čtvrt milionu korun

Vodárny podpořily projekty za téměř čtvrt milionu korun

Vodárny podpořily projekty za téměř čtvrt milionu korun

28. červen 2018

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia rozdaly téměř 250 tisíc korun

mezi 10 úspěšných projektů zaměstnanců  společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS), kteří se přihlásili již do 11. ročníku projektu „Minigranty 2017“. Dnešní slavnostní předání Minigrantů úspěšným žadatelům se uskutečnilo v prostorách Letohrádku Vendula v Horním Bezděkově.

IMG_3854„Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří vyvíjejí úsilí a energii pomáhat druhým nejen v rámci firemního dobrovolnictví, ale i ve svém volném čase, uvedl Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele SVAS. „V letošním roce byly podpořeny zajímavé projekty především podporující mládež v jejich pohybové aktivitě. V době internetu a sociálních sítí je potřeba podchytit zájem mládeže o pohyb v jakékoliv podobě, ač se jedná o kolektivní sport, tanec ve všech podobách, ale i klasickou turistiku, která má v našich zemích velkou tradici,“ řekl Pavel Pobříslo.

„Velké potěšení pro nás je, když vidíme, že Minigranty pomáhají navázat spolupráci mezi podporovanými organizacemi a zaměstnanci vodárny, kteří se do nich vracejí nejen v rámci firemního dobrovolníci, ale i ve svém volném čase,“ sdělila Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

IMG_3858„V regionu, kde naše myslivecké sdružení „Višňovec“ působí se snažíme každoročně,  k naší pravidelné myslivecké činnosti, nejen obnovovat okolní krajinu výsadbou ovocných stromů původních odrůd, ale i do této krajiny vracet živočišné druhy, které za poslední desítky let, zaznamenaly radipní úbytek populace,“ vysvětlil Václav Jásek, jeden z úspěšných žadatelů o Minigrant. “ V rámci tohoto projektu vytvoří naše sdružení vhodné zázemí pro novou populaci zajíců. Budou zřízeny k jejich přikrmování zvláštní krmelečky, které zabrání vniknutí spárkaté zvěře a umístí se na vhodná místa v honitbě, odkud bude mít zajíc rozhled na všechny strany, aby se ujistil, že mu nebude hrozit nebezpečí ze strany predátorů,“ řekl závěrem Václav Jásek.

Realizátorem projektu mohla být nezisková organizace (např. občanské sdružení, obecně prospěšná společnost), organizace příspěvková (škola, domov důchodců) nebo osoba fyzická (zaměstnanec sám nebo ve skupině s kolegy). Minigranty jsou příležitostí pro zaměstnance SVAS, kteří se ve volném čase nějak angažují anebo by rádi pomohli s podporou projektu, o jehož potřebnosti a důvěryhodnosti jsou přesvědčeni.

                                         

A malá statistika na závěr :

MiNiGRANTY VEOLIA 2008 – 2018 v číslech

V roce 2008 - 2018 bylo v SVAS podpořeno celkem na 85 projektů zaměstnanců v celkové finanční částce 2 046 654 Kč. Jednalo se především o pomoc handicapovaným a sociálně slabým a dále obecně prospěšným organizacím.

Více k úspěšným projektům na http://www.nfveolia.cz/programy/minigranty/

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2019

Kvalita pitné vody

Technické standardy