Úvod O společnosti Z historie Vodárenská nádrž Klíčava

Vodárenská nádrž Klíčava

Již ve 20. letech minulého století v souvislosti s hledáním dalších zdrojů pitné vody navrhl prof. Hrázký využití říčky Klíčavy. K realizaci jeho návrhu ale došlo až na počátku 50. let. V letech 1953 – 1956 byla vybudována přehrada s úpravnou vody, která začala dodávat vodu do Kladna v roce 1954, tedy ještě před definitivním dokončením přehradní hráze.

Vodní dílo Klíčava bylo realizováno nad soutokem Klíčavského a Lánského potoka. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 21.12.1948 a přímá gravitační betonová hráz z 16 hrázových bloků a zavazujících křídel, zadržující 8 300 000 m3 vody, byla dokončena v roce 1955. Voda z nádrže se však pro úpravnu začala používat již během výstavby v roce 1952.

Úpravna vody měla možnost odebírat vodu z nádrže ve třech etážích – 14, 21 a 28 m pod hladinou. Surovou vodu z odběrného bloku vedou 2 litinová potrubí DN 450 mm v délce 450 m do úpravny vody.

Upravená voda se čerpala 2 čerpadly dvěma výtlačnými řad DN 350 mm o délce 1550 m do vodojemu na Vápenci. Tento zemní vodojem byl vybudován ve dvou etapách. Na začátku výstavby vodovodu byly zhotoveny dvě přední komory 2 x 1000 m3 a dvě zadní komory 2 x 1100 m3 se stavěly v další etapě. Hladina ve vodojemu (466,0 m n.m.) je cca o 48 m výš než zemní vodojem vodárny v Rozdělově.

Doprava pitné vody z vodojemu Vápenec do Kladna byla řešena vybudováním přivaděčů R (Vápenec – Rozdělov) a K (Vápenec – Kročehlavy, akumulace v ul. Lacinova). Přivaděč R se musel vybudovat celý, projekt přivaděče K využil dosavadní potrubí (z r. 1949) Žilinského vodovodu. Množství vody vyrobené úpravnou bylo v roce 1954 924 289 m3 a rychle se zvyšovalo, již v roce 1960 to bylo 3 052 770 m3 a v roce 1965 pak 4252 640 m3. Spotřeba vody neustále stoupala, a tak v roce 1968 byla vyprojektována rekonstrukce úpravny umožňující výkon na 200 l/s. Spotřeba vody začala poklesávat v letech 1992 – 1994 tak, že v roce 1993 úpravna dodala již jen 2 309 407 m3 vody, v roce 1996 pak 1 843 000 m3 (v roce 1990 dodala 4 867 092 m3 vody). V tomto období se naplno projevila restrukturalizace kladenského průmyslu a snížení spotřeby vody vyvolané nárůstem její ceny. To umožnilo odstavení úpravny a v roce 1997 pak začala celková rekonstrukce a modernizace úpravny vody Klíčava. Od 11.dubna 2005 je opět úpravna vody opět v trvalém provozu.

 

Základní údaje o vodním díle :

Přehradu tvoří gravitační betonová hráz ze 16 hrázových bloků a zavazujících křídel. Z toho blok č. 8 je přelivný a blok č. 7 je výpustný. Bloky jsou betonovány ze tří druhů betonu. Dilatační spáry mezi hrázovými bloky jsou opatřeny asfaltovým nátěrem. Na návodní straně spáry těsní měděný plech a těsnící železobetonové klíny.

Odběr surové vody pro úpravu vody je umístěn do bloku č. 5, kde jej tvoří dvě litinové roury DN 450 mm.

Objem nádrže:

stálý  373 000 m3

zásobní 7 927 000 m3

retenční  600 000 m3

maximální zatopená plocha  71,4 ha

Hráz : 

výška  50,20 m

šířka v koruně  6,70 m

délka v koruně 179,20 m

kubatura betonu  88 720 m3

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy