Úvod O společnosti Z historie Rozdělovské věžové vodojemy

Rozdělovské věžové vodojemy

Také jste si mysleli, že vodojem v rozdělovském lese je starší, než ten v areálu vodáren? Opak je pravdou. A proč jsou vlastně dva u sebe?

 

Věžový vodojem v areálu - starý

Vodojem v areálu vodáren postavilo město Kladno v roce 1933. Jedná se o první vodojem v republice postavený celý ze železa a obezděný cihlovým zdivem. Zdivo tedy není nosné a tvoří pouze plášť a tepelnou izolaci. Nosná konstrukce věže je z uhlíkové oceli C 38 a je tvořena 8 sloupy. Jejich půdorys tvoří pravidelný osmiúhelník, vepsaný do kruhu o průměru 10,3 m. Ve výšce 25 m nad zemí je uložena ocelová kostra vodorovné betonové podlahy, na jejímž obvodu spočívá ocelová kostra horní obvodové stěny. Nádrž na vodu nýtovaná z ocelových plátů má tvar půlkoule o průměru 11,5 m nastavené ještě válcovou plochou o výši 4 m. Na obvodu nádrže je zřízen ochoz. Průběžný horizontální pás oken, který zakončuje celou horní hmotu neslouží k výhledům, ale k osvětlení horního meziprostoru. Vůči pochozí plošině je ve značné výšce. Starý vodojem byl napojený z čerpací stanice, která je při cestě na Velkou Dobrou.

 

Vodojem v lese - nový

Vodojem v lese je z padesátých let, z doby, kdy se stavělo sídliště Rozdělov. Starý vodojem by totiž nestačil ani kapacitně a ani výškově na zásobování pitnou vodou známé rozdělovské panorama – 13-ti patrové věžové domy. Vodojem má železobetonovou konstrukci. Železobetonový dřík je uprostřed centrálního skeletu sloupů. Právě hvězdicovitě koncipovaný skelet působí dekorativním a mírně historizujícím dojmem. Dřík vyrůstá z kamenné podnože, která kolem něj v přízemí tvoří prstencovou místnost. Podél pláště je ve dříku vedená rampa, která spirálovitě stoupá v jedenácti otáčkách až k nádržím. Pověst praví, že je to proto, aby mohli údržbáři jezdit nahoru na Babetě. Osvětlení vnitřního prostoru je realizováno kruhovými okénky rozmístěnými v pravidelném rastru. Voda je ve dvou nezávislých komorách, které mají půdorysný tvar mezikruží a výšku 5,2 metru. Plechová střecha je pochozí a je opatřena zábradlím. Je zcela obsazená množstvím vysílačů. Dnes vodojem zásobuje vodou čtvrť Rozdělov.

  

Expozice

Starý vodojem v areálu vodáren je v současné době odstavený. V jeho „noze" funguje nově otevřená expozice, která pomocí starých fotografií ukazuje vývoj vodárenství na Kladně. K vidění je například bývalé sídlo vodárny u starých lázní v Kročehlavech, nebo stará čerpací stanice ve Velké Dobré, dále například  fotografie pracovníků vodáren při různých činnostech před více než 50-ti lety, snímky ze stavby klíčavské přehrady a věžových vodojemů na Kladně a v Rozdělově. Jsou zde rovněž ukázky starých vodoměrů z 1.republiky a na porovnání stávající vodoměrná sestava, druhy těsnění, některé vodohospodářské armatury jako jsou šoupata, typy potrubí - ocelové, kamenina, polyetylén, ukázky napojení kanalizačních přípojek - dříve výsekem a nyní navrtávkou, staré kreslící prkno s ukázkou původních výkresů tohoto věžového vodojemu. A samozřejmě vše umocňuje prostředí věžového vodojemu se svojí unikátní konstrukcí. Expozice v patě vodojemu je přístupná v rámci Dne otevřených dveří.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2019

Kvalita pitné vody

Technické standardy