Úvod O společnosti Z historie Rozdělovské věžové vodojemy

Rozdělovské věžové vodojemy

Také jste si mysleli, že vodojem v rozdělovském lese je starší, než ten v areálu vodáren? Opak je pravdou. A proč jsou vlastně dva u sebe?

 

Věžový vodojem v areálu - starý

Vodojem v areálu vodáren postavilo město Kladno v roce 1933. Jedná se o první vodojem v republice postavený celý ze železa a obezděný cihlovým zdivem. Zdivo tedy není nosné a tvoří pouze plášť a tepelnou izolaci. Nosná konstrukce věže je z uhlíkové oceli C 38 a je tvořena 8 sloupy. Jejich půdorys tvoří pravidelný osmiúhelník, vepsaný do kruhu o průměru 10,3 m. Ve výšce 25 m nad zemí je uložena ocelová kostra vodorovné betonové podlahy, na jejímž obvodu spočívá ocelová kostra horní obvodové stěny. Nádrž na vodu nýtovaná z ocelových plátů má tvar půlkoule o průměru 11,5 m nastavené ještě válcovou plochou o výši 4 m. Na obvodu nádrže je zřízen ochoz. Průběžný horizontální pás oken, který zakončuje celou horní hmotu neslouží k výhledům, ale k osvětlení horního meziprostoru. Vůči pochozí plošině je ve značné výšce. Starý vodojem byl napojený z čerpací stanice, která je při cestě na Velkou Dobrou.

 

Vodojem v lese - nový

Vodojem v lese je z padesátých let, z doby, kdy se stavělo sídliště Rozdělov. Starý vodojem by totiž nestačil ani kapacitně a ani výškově na zásobování pitnou vodou známé rozdělovské panorama – 13-ti patrové věžové domy. Vodojem má železobetonovou konstrukci. Železobetonový dřík je uprostřed centrálního skeletu sloupů. Právě hvězdicovitě koncipovaný skelet působí dekorativním a mírně historizujícím dojmem. Dřík vyrůstá z kamenné podnože, která kolem něj v přízemí tvoří prstencovou místnost. Podél pláště je ve dříku vedená rampa, která spirálovitě stoupá v jedenácti otáčkách až k nádržím. Pověst praví, že je to proto, aby mohli údržbáři jezdit nahoru na Babetě. Osvětlení vnitřního prostoru je realizováno kruhovými okénky rozmístěnými v pravidelném rastru. Voda je ve dvou nezávislých komorách, které mají půdorysný tvar mezikruží a výšku 5,2 metru. Plechová střecha je pochozí a je opatřena zábradlím. Je zcela obsazená množstvím vysílačů. Dnes vodojem zásobuje vodou čtvrť Rozdělov.

 

 

Žádost o existenci inženýrských sítí a možnost napojení

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost a informace vám bude zaslána.

Možnost napojení na vodovod a kanalizaci

K možnosti napojení na vodovod či kanalizaci, je nutné vypnit tento formulář a zaslat mailem na info@svas.cz nebo poštou na adresu Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno.

Cena vody v roce 2021

Technické standardy