Úvod Média Tiskové zprávy 2018 Tiskové prohlášení k úhynu ryb v lokalitě Žižice

Tiskové prohlášení k úhynu ryb v lokalitě Žižice

Tiskové prohlášení k úhynu ryb v lokalitě Žižice

17. březen 2018

Středočeské vodárny v případu politováníhodného úhynu ryb v lokalitě Žižice aktivně spolupracují

se všemi orgány a institucemi, který případ vyšetřují. Laboratorní vzorky odebírané na čistírně odpadních vod (ČOV) Slaný dokazují, že hodnoty dusíku ve vypouštěném odtoku z čistírny jsou na polovičních hodnotách, které ukládá ČOV rozhodnutí Odboru životního prostředí Krajského úřadu během rekonstrukce. Tyto výsledky potvrdily i kontrolní šetření vzorků odebraných na místě a analyzovaných nezávislou laboratoří hasičů. Středočeské vodárny ve spolupráci s Městem Slaným kontaktovaly znalce v oboru vodohospodářství, který by měl nezávisle zhodnotit výsledky všech odběrů z místa úhynu ryb. Na provozu ČOV Slaný nadále provádíme každý den kontrolní laboratorní odběry a kontroly hodnot. V současné chvíli vyčkáváme na výsledky expertíz a závěry vyšetřování Policie ČR.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2018

Kvalita pitné vody

Technické standardy