Úvod Média Tiskové zprávy 2017 Středočeské vodárny rozdaly více než čtvrt milionu korun

Středočeské vodárny rozdaly více než čtvrt milionu korun

Středočeské vodárny rozdaly více než čtvrt milionu korun

10. červenec 2017

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) spolu s Nadačním fondem Veolia rozdělily částku ve výši  275 tisíc korun mezi jedenáct žadatelů z řad zaměstnanců SVAS,

kteří uspěli v projektu „MiNiGRANTY 2017“.

 Již deset let se mohou naši zaměstnanci zapojit do úspěšného projektu „MiNiGRANTY“. Letošní rok patřil mezi ročníky s nej. Nejvíce přihlášených projektů – 30, nejvíce požadováno finančních prostředků – 1 023 242 Kč, nejvíce oceněno projektů – 11, nejvíce finančních prostředků rozděleno mezi schválené projekty – 275 000 Kč,“ shrnul nej Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Porota měla v letošním roce velmi těžké rozhodování. Předkládané projekty jsou rok od roku zajímavější a vybrat ten nejlepší projekt je čím dál tím těžší. Nakonec bylo vybráno 11 projektů, i když u některých bylo nutné zkrátit přidělený příspěvek. Oceněn byl např. denní stacionář s chráněnou dílnou, dobrovolní hasiči, sportovní oddíly či myslivecké sdružení,“ uvedl na závěr Pavel Pobříslo.

Úspěšný projekt, který předložil Václav Jásek, vedoucí střediska Mělnická Vrutice ve spolupráci s Mysliveckým sdružení Višňovec, řeší jednak doplnění ovocných stromů do původních odumírajících alejí v okolí obce Vysoká Libeň, ale také alej novou, která se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů prameniště Řepínský důl, které SVAS provozuje. „Myslím si, že tento projekt je ideální příležitostí, jak pomoci přírodě a také možnost udělat něco pro budoucí generace, jelikož příroda okolo nás, nám není lhostejná,“ uvedl Václav Jásek. „Mám takové podezření, že alej ovocných stromů hlavně využije Václav Jásek při jeho inspekčních cestách prameništěm,“ s úsměvem okomentoval Pavel Pobříslo.

IMG_2664Cílem našeho projektu bylo perfektní zajištění osobní čistoty těžce postižených klientů v sociálních službách Letohrádku Vendula,“ uvedla Lenka Rydlová z SVAS, která podpořila Letohrádek Vendula z Horního Bezděkova. „Naším záměrem jel nákup pračky. Absurdním faktem je, že nákup pračky nelze hradit z provozní dotace, přesto že je to základní prostředek k péči o postižené lidi. Nejsou-li zajištěny základní potřeby člověka – čistota a hygiena – nemá smysl nic nadstandardního“, postěžovala si na závěr Dája Kabátová z Letohrádku Vendula.

„Tematické zaměření přihlášených projektů je stejně pestré jako zájmy našich kolegů, z celkových téměř 7000, které skupina Veolia u nás v České republice zaměstnává,“ uvádí Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. Největší počet vybraných projektů (36 %) pomáhá znevýhodněným skupinám obyvatel (senioři, děti vyrůstající mimo klasickou rodinu, fyzicky či mentálně handicapovaní). Druhou velkou skupinu představují projekty zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže (26 %). „Řada našich kolegů totiž funguje ve volném čase jako trenéři a trenérky sportovních oddílů, vedoucí skautských družin a dalších kroužků,“ komentuje Vendula Valentová a dodává: „Velkou radost máme také z toho, že roste počet projektů zaměřených na ochranu přírody a podporu ohrožených druhů. Program s tímto zaměřením realizuje už od roku 2011 i sama firma.“

           

Malá statistika na závěr:

Celkem bylo v rámci programu MiNiGRANTY za 10 let podpořeno Nadačním fondem Veolia 1159 projektů částkou 30 milionů korun. V SVAS za stejnou dobu se rozdělilo mezi  67 projektů finanční částka 1 771 663 Kč.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2018

Kvalita pitné vody

Technické standardy