Úvod Média Tiskové zprávy 2017 Dohoda s vodárnami umožní městu Slaný se připravit na převzetí svého vodohospodářského majetku do pr

Dohoda s vodárnami umožní městu Slaný se připravit na převzetí svého vodohospodářského majetku do pr

Dohoda s vodárnami umožní městu Slaný se připravit na převzetí svého vodohospodářského majetku do pr

22. červen 2017

Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) a město Slaný se domluvily, že provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Slaný bude pokračovat do konce roku 2019.

„Naše společnosti plně chápe záměr vlastníka infrastruktury si provozovat svůj majetek. Proto již několik let vycházíme městu Slaný vstříc postupnými změnami v ukončení termínu smluvního vztahu. Poslední dohodou mezi oběma subjekty mělo být ve Slaném ukončeno provozování vodovodu a kanalizace k 31. 12. 2016,“ řekl Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Naše společnost připravila jednotlivé kroky k předání vodohospodářské infrastruktury vlastníkovi k tomuto datu. Aby se předešlo k negativnímu dopadu na obyvatelstvo v dodávce vody a odkanalizování, akceptovaly vodárny žádosti města o prodloužení nájemního vztahu do 31. 12. 2017, resp. do 31. 12. 2019,“ vysvětlil Pavel Pobříslo.

„Vzhledem k tomu, že pro nás je důležitá spokojenost odběratele, domluvili jsme se se zástupci města Slaný, že provozování vodohospodářského majetku ve Slaném skončí s platností nájemní smlouvy, a to k 31. 12. 2019. Tím městu Slaný je poskytnuta dostatečná lhůta se připravit na převzetí jeho majetku do provozování,“ konstatoval na závěr Pavel Pobříslo.

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.

Cena vody v roce 2017

Kvalita pitné vody

Technické standardy